Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu

Quality, Health, Safety, Environment

Bij STS Belgium komt veiligheid op de eerste plaats. Onze doelstellingen zijn eenvoudig:
geen ongevallen, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu. Om die kernwaarde in de praktijk te brengen en om deze doelstellingen te bereiken, staat goed beheer op het gebied van QHSE centraal bij onze strategie en de manier waarop we zakendoen. Wij zijn van mening dat veiligheid teamwerk is en dat we, door als team te werken, samen veiliger zijn.

Om onze waarden en onze doelstellingen te verwezenlijken, zijn we toegewijd aan:

 • Effectieve medewerkersbetrokkenheid bij en -deelname aan onze QHSE-programma’s,
 • Overleg met medewerkers,
 • Het voorkomen van letsel en gezondheidsproblemen door het bieden van veilige arbeidsomstandigheden,
 • Het bieden van veilige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke producten en diensten aan de klanten,
 • Het bevorderen van een goede gezondheid,
 • Milieubescherming door afval tot een minimum te beperken en verontreiniging te voorkomen
 • Efficiënt gebruik van energie en middelen,
 • Naleving van (wettelijke) vereisten, waaronder toepasselijke QHSE wet- en regelgeving en de normen van STS op het gebied van QHSE,
 • Het voortdurend verbeteren van ons QHSE-management, onze QHSE-prestaties en -cultuur door toepassing van de kwaliteitscirkel van Deming.
asset 1

Om aan deze verplichtingen te voldoen, hebben we een uitgebreid QHSE-managementsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd dat aan de vereisten voldoet van VCA** en ISO standaarden (ISO 9 001, ISO 14 001, ISO 45 001). We houden STS-leidinggevenden verantwoordelijk en verlangen van hen dat zij de benodigde financiële, personele en organisatorische middelen verstrekken om effectieve implementatie en handhaving ervan te garanderen.

Voorts blijkt onze toewijding op het gebied van QHSE uit:

 • Integratie van QHSE in onze bedrijfssystemen en processen,
 • Het definiëren van QHSE-rollen en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers in de organisatie,
 • Het bevorderen van een proactieve cultuur en een gezonde levensstijl,
 • Het identificeren van gevaren die kunnen ontstaan in alle fasen van onze activiteiten door risico-inventarisatie en -evaluatie en deze risico’s waar mogelijk elimineren; het beoordelen van de eventueel resterende risico’s en deze verminderen tot de laagst haalbare niveaus, het doen van een LMRA (laatste minuut risico analyse) voor het begin van elke taak,
 • Het vaststellen van ambitieuze doelstellingen, meten van onze prestaties door middel van KPI’s (kritieke prestatie indicatoren), invoeren van best practices en actie ondernemen om continu te verbeteren.

Dit beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle medewerkers, aannemers en anderen die namens ons werken. Dit beleid wordt herzien wanneer nodig om ervoor te zorgen dat het voor STS Belgium relevant en passend blijft.

QHSE Managementsysteem

Binnen STS Belgium streven we naar absolute klanttevredenheid en QHSE conformiteit. Hierbij wordt de focus gelegd op het verwezenlijken van de wensen en eisen van de klant door opgeleid en ervaren personeel in te zetten die de klant kunnen voorzien van op maat gemaakte en vooruitstrevende elektrotechnische oplossingen.

Hierbij werken we vanuit enige flexibiliteit en transparantie waarbij kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu in rekening wordt gebracht.

Certificaten

STS Belgium heeft certificaten behaald voor de VCA** en ISO standaarden (ISO 9 001, ISO 14 001, ISO 45 001).

Mission Zero Programme

STS Mission Zero Safety Initiative: Mission Zero is een op veiligheid gebaseerd programma met zeer eenvoudige doelen dat het volgende nastreeft:

 1. Geen letsel voor onze mensen, aannemers en bezoekers
 2. Nultolerantie voor onveilig gedrag en handelingen
 3. Nul omvat op veiligheid en kwaliteit
 4. Geen impact voor onze families, klanten, gemeenschappen en het milieu
 5. Nul defecten in ons werk
Mission_Zero_1280x600_(1)_800_375_c1[1]
1702_STS_OCT16_web_800_534_99_c1[1]